Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Werksectoren

Tom de Haas is met name werkzaam in 5 werksectoren binnen het Publiek Domein.
Het centrale punt is steeds De Gemeente en haar strategie.

Werksectoren Publiek Domein en De Gemeente

 

Tom de Haas verdeeld zijn werkzaamheden met name over 5 werksectoren binnen het Publiek Domein. Het centrale punt is steeds De Gemeente en haar strategie.
Kijk ter verduidelijking eens naar Het Werkmodel van Tom de Haas.

 Zorg en Welzijn

Rutte 2 kiest ervoor om heel veel AWBZ-taken over te hevelen naar de WMO. De hele functie begeleiding en grote delen van de verzorging gaan uit de AWBZ naar de WMO. Met daarbij 25 tot 30% korting voor de uitvoerders. Individuele rechten van verzekerden worden verruild voor de compensatieplicht van gemeenten. Zo eenvoudig als mogelijk en binnen het beschikbare budget. Ook hier is de wijk een focus samen met eigen initiatief. De financiering verschuift van individu naar groepen. Eén wijkverpleegkundige op 3000 burgers. Dan kan ook met welzijn. Misschien zelfs met begeleiding en participatie! Hoe passen we dit alles in? Meer lezen over Projecten Zorg en Welzijn?

 Beheer Openbare Ruimte

De budgetten en taken zijn interessante instrumenten voor het beheer van openbare ruimten. Gemeenten moeten in dit werkveld ook mee kantelen. Wat kunnen burgers in de wijk zelf doen? Hoe faciliteren we dat? Welke taakbudgetten uit beheer openbare ruimte kunnen ingezet worden in wijkteams of wijkondernemingen? Hoe kan de participatieplicht van burgers gekoppeld worden aan taken rond het beheer van openbare ruimte? Hier liggen kansen! Meer lezen over Projecten Beheer Openbare Ruimte?

 Werk en Inkomen

De participatiewet komt eraan. Wsw, WWB en Wajong schuiven in elkaar. Steeds meer steden kiezen voor een lokaal of regionaal werk en re-integratiebedrijf. De werkloosheid explodeert en zet nu al grote druk op budgetten van gemeenten. Mensen in de bijstand, straks de Participatiewet, moeten een bijdrage gaan leveren. Loonwaarde realiseren, een bijdrage leveren in de wijken. Hoe maken we al die inactieve mensen productief? Waar zetten we ze in? Meer lezen over Projecten Werk en Inkomen?

 Jeugd en Onderwijs

Decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs zijn hier de krachtige aanjagers van verandering. Lokale en regionale aanpakken zijn nodig. Het speciaal onderwijs gaat een periode van ingrijpende veranderingen in. De komst van regionale samenwerkingsverbanden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs laat jeugdzorg en onderwijs lokaal dichter op elkaar aansluiten. Wat zijn goede oplossingen voor deze veranderingen?
Meer lezen over Projecten Jeugd en Onderwijs?

 Wonen en Wijken

Aan de wijk wordt een centrale rol toebedeeld bij diverse decentralisaties. Thema’s als zelfredzaamheid, elkaar steunen & ondersteunen en het invullen van zelfbeheer domineren. Veel WMO-taken komen in de wijk terecht. Tegelijkertijd staan woningcorporaties onder druk en soms ook ter discussie. De koopkracht van burgers neemt af en de investeringsruimte van corporaties krimpt.  Allemaal veranderingen waarop een passend en succesvol antwoord gevonden moet worden. Meer lezen over Projecten Wonen en Wijken?

 De Gemeente 

Zij staan voor een majeure opgave. De inkomsten van vrijwel alle gemeenten slinken. Personeel vloeit af en er wordt bezuinigd. Tegelijkertijd komt de grootste opdracht in 50 jaar op gemeenten af. Zoals de drie decentralisaties, passend onderwijs en het strippen van de AWBZ. Daarnaast worden er andere eisen aan ambtenaren gesteld. Samen maakt dit een majeure uitdaging. Rode draad in alle opdrachten is: vaker nee zeggen tegen burgers, stimuleren en faciliteren van eigen oplossingen door groepen burgers. De gemeente moet vooruit stappen bij de decentralisaties; en bij de uitvoering direct weer zoveel mogelijk terugtreden. Meer lezen over Projecten Gemeente (Lokaal Bestuur)?

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan op: info@tomdehaas-consultancy.nl.

  • Projecten 2018 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer