Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Vraagstukken

Tom de Haas adviseert en begeleidt vele vraagstukken uit het Publiek Domein.

Bepaling van strategie en beleid in het publieke domein (de gemeente)

Tom de Haas adviseert en begeleidt oa. vraagstukken uit het publieke domein zoals:

  • Strategie- en beleidsontwikkeling;
  • Besturingsvragen en integraal  management;
  • Structuurvraagstukken zoals processen en organisatiemanagement;
  • Ketenvorming en samenwerkingsvraagstukken en
  • Business modellen en Marketingtoepassingen.

Regie van vraagstukken en verandermanagement; steeds belangrijker

De omgeving verandert voortdurend en de opdracht van de gemeente verandert op vele werkterreinen mee. Vaak ten aanzien van haar rol: van handhaver en uitvoerder naar beleidsregisseur. Dit heeft direct effect op maatschappelijke organisaties die nu  een of meer van deze taken uitvoeren.

Strategiebepaling, een goede regie op de samenhang tussen vraagstukken en krachtig verandermanagement zijn noodzakelijk om deze huidige en toekomstige veranderingen om te zetten in resultaten. Tom de Haas Consultancy zet met u samen de noodzakelijke stappen. Wij realiseren de juiste vertaling naar strategie, beleid, organisatie- & procesinrichting en management. De bestaande organisatie is daarbij het vertrekpunt.

Laatste trends en ontwikkelingen

Als burger gaan we steeds meer zaken samen zelf doen. Lokaal en regionaal nieuwe initiatieven ontwikkelen. Het actief vormen van communities en coöperaties door burgers met een gemeenschappelijk doel. Vormgeven aan integrale aanpakken om problemen in samenhang op te lossen met als voorbeeld de Participatiewet en jeugdzorg via de gemeenten. Of scholen die in regionale samenwerkingsverbanden prioriteiten stellen en vorm en inhoud geven aan speciaal onderwijs.

Focus voor de toekomst

Bovenstaande trends en ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de gemeente als regisseur van het lokale en het regionale publieke domein. Ook voor uitvoerende organisaties liggen er forse opdrachten. Minder geld, burger initiatieven, maatschappelijk belang voor eigen continuïteit. Het benutten van kansen met internet en social media. Een toenemend deel van het eigen budget moet geworven worden als maatschappelijke onderneming. Nieuwe vormen van samenwerking met bijpassende competenties.

Tom de Haas Consultancy begeleidt en faciliteert gemeenten en uitvoerende organisaties op dit ‘nieuwe pad’.

Lees meer over onze eerder projecten per Werksector. Of neem contact met ons op via telefoonnummer: 06-22214474 of via: info@tomdehaas-consultancy.nl.

  • Projecten 2018 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer