Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Kies! Voor Maatschappelijke Innovatie

pathwayVeel maatschappelijke sectoren; zorg, welzijn, onderwijs, sociale werkvoorziening, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, woningbouw, verzorgings- of verpleeghuiszorg staan voor grote veranderingen. Nieuwe uitgangspunten, perspectieven, aanpakken en verdienmodellen nodig zijn.

Het Vooruitvinderskompas is een praktisch hulpmiddel waarmee u als leider, professional of burger met succes vormgeeft aan deze veranderingen, in zowel uw leef- als werkomgeving.

Bij het inzetten van maatschappelijke innovatie is de weg van verandering vaak onzeker en ongebaand. Dit zult u zeker herkennen. Het is dan erg belangrijk ‘Keuzes te maken’. Ik schreef eerder een artikel over het maken van keuzes met de titel: ’12 wetmatigheden van Kiezen’. Ik deel dit graag met u.

Kiezen als kerncompetentie
wat goed is komt, wat komt is goed

Je kunt niet niet kiezen

Kiezen is de consequenties omarmen

Kiezen is handelen

Kiezen is vertrouwen hebben, vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen

Kiezen is ruimte maken door oude zaken af te sluiten, en door nieuwe te openen

Als er niets te kiezen valt, kies je hoe je daar mee om wilt gaan

Je bent wat je gekozen hebt, je kiest wat je wordt

Kiezen is leven, niet kiezen is overleven

Kiezen stroomt tussen de rots van boosheid en het eiland van gelatenheid

Een goede keus doet niemand kwaad

Ik bepaal zelf wat ik kies, maar niet voor welke keuzes ik kom te staan

Kiezen is je eigen geschiedenis schrijven

123

 

Meer leren over keuzes maken en acties opzetten om nieuwe wegen te banen? En over Maatschappelijke Innovatie? Kijk dan eens naar het boek ‘Het Vooruitvinderskompas’.

 

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer