Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Missie en Visie

Missie en Visie Tom de HaasMaatschappelijke Waarde; Organiserend Vermogen

Missie: maatschappelijke waarde; organiserend vermogen

Onze missie is:  ‘Meer maatschappelijke waarde creëren door goed te organiseren’ 

Dit maakt dat wij ons primair richten op het beleid, de organisatie en de inrichting van processen van de opdrachtgever. Daarbij werken we tevens aan de samenwerking met (keten)partners.  Door de bedrijfsprocessen beter te organiseren wordt meer maatschappelijke waarde gerealiseerd (maatschappelijke waarde door organiserend vermogen). Dit maakt dergelijke organisaties maatschappelijk waardevol. Onze aanpak is praktisch, zakelijk, geëngageerd en resultaatgericht. Wij werken daarbij altijd met overzicht en overwicht.

Onze Visie

De lokale samenleving vormt de proeftuin voor vele sociale en organisatorische innovaties in de komende jaren. Kijk bijvoorbeeld naar de effecten van vergrijzing, omgaan met culturele diversiteit en sociaal beleid waarin zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. De rijksoverheid legt steeds meer beleidstaken bij gemeenten. De uitvoering wordt steeds meer een lokaal arrangement. En dat in een periode van tenminste tien jaar waarin de gevolgen van de crisis worden verwerkt.

Genoemde sociale en organisatorische innovaties zullen bij gemeenten en maatschappelijke organisaties waarmee zij samenwerken, leiden tot allerlei nieuwe vormen van samenwerken en organiseren. De lokale overheid leert vorm te geven aan beleidsregie. En publieke en private partijen leren samenwerken om in opdracht van gemeenten de noodzakelijke maatschappelijke taken uit te voeren; in ketens, in netwerken en in nieuwe vormen als communities of coöperaties.

Meedoen in deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan genoemde organisaties. Ze moeten zich zelf deels opnieuw uitvinden. En het resultaat dat wordt geleverd bepaalt mede de kwaliteit van voorzieningen op het terrein van veiligheid, wonen, leren en werken. De veranderingen zullen de komende jaren structureel en verstrekkend zijn. Aan de andere kant bieden zij ook volop kansen.
Aan het realiseren van deze kansen wil Tom de Haas een bijdrage van betekenis leveren.  Dit vanuit de missie dat maatschappelijke waarde creëert wordt door goed organiserend vermogen.

Voor meer informatie over deze onderwerpen of direct contact kunt u ons e-mailen op info@tomdehaas-consultancy.nl of bellen op: 06-22214474.

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer