Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Tom de Haas

Tom de Haas - Adviseur Lokaal Publiek Domein met ruim 20 jaar ervaring.

Adviseur Lokaal Publiek Domein met ruim 20 jaar ervaring

Ik werk al 22 jaar (sinds 1989) als Senior Adviseur ( Consultant ) voor het Publiek Domein, met name voor Gemeenten en Maatschappelijke Organisaties. Hierdoor heb ik brede ervaring met vraagstukken van De Zorg: zorginstellingen en De SW: sociale werkvoorziening en woningcorporaties. Het is een uitdaging samen met deze organisaties antwoorden te vinden voor ingrijpende veranderingen in hun zakelijke en maatschappelijke omgeving. Welke Missie en Visie ik hierbij het, kunt u nalezen bij Missie en Visie.

Ook organiseer ik voor het 3e jaar op rij de Studiedag Zorg, de Studiedag voor Bestuurders, Managers en Professionals uit de Zorg. U kunt hier meer lezen over de Studiedag Zorg.

Verschillende rollen bij maatschappelijke organisaties


TomdeHaas
Ik ben adviseur, consultant, innovator of strateeg en treed regelmatig op als gastspreker, inleider, dagvoorzitter of discussieleider bij informatiebijeenkomsten, workshops en congressen.
Als schrijver heb ik vele publicaties op mijn naam. Ik schrijf over twee hoofdthema’s:

  • Arbeidsontwikkeling: Participatiewet (voorheen: Werken naar Vermogen WWNV), arbeidsreintegratie & maatschappelijk ondernemen en
  • De Care Sector in de zorg: marktgericht werken in de zorg, lokale verankering van zorginstellingen en klantmanagement in zorg en dienstverlening.

Meer lezen over de Participatiewet, klik dan op deze link.

Tom de Haas als persoon

Werken voor maatschappelijk organisaties vind ik erg boeiend. Zeker als zij een uitvoerende opdracht hebben zoals de zorg, de sw en de volkshuisvesting. Ik raak erg gemotiveerd van het vertalen van complexe vraagstukken naar eenvoudige oplossingen en het praktisch vormgeven van verandering. Ik beschik over een goede organisatiesensitiviteit, ben conceptueel sterk en kan inhoud en proces tegelijkertijd goed sturen. Ik werk graag met (grote) groepen.

CV Tom de Haas

Meer informatie over mijn opleidingen, werkervaring en andere nevenactiviteiten kunt u nalezen in mijn CV.
Als u vragen heeft, kunt u mailen naar info@tomdehaas-consultancy.nl of mij direct bellen op mijn mobiele nummer: 06-22214474.

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer