Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Publicaties Werk en Inkomen

Publicaties voor Sociale Diensten, Sociale Werkvoorzieningen en Re-integratiebedrijven – Werksector Werk en Inkomen

Werkwijzer Overname van werkprocessen

Voor eigen rekening en risico een (deel van een) werkproces bij een externe werkgever overnemen? Bent u benieuwd hoe u dit goed regelt en welke risico’s hieraan kleven?
Lees het in de Werkwijzer Overname van werkprocessen bij werkgevers, die u gratis kunt downloaden op de website van SBCM.
Werkwijzer Overname van werkprocessen; door Tom de Haas in opdracht van SBCM gemaakt in samenwerking met Brigitte van Lierop en Frans Nijhuis van Disworks.

Download hier de gratis Werkwijzer

De navigatie van Werken naar Vermogen in de praktijk;
een succesvolle realisatie (nu: Participatiewet)

In dit artikel, opgesteld met de heer Hans Zuidema (sectorhoofd Werk en Inkomen van de gemeente Arnhem), kunt u lezen hoe u toewerkt naar een succesvolle realisatie van de Wet Werken naar Vermogen WWnV (nu: Participatiewet). In dit vernieuwde artikel komt  de navigatie van Werken naar Vermogen (nu: Participatiewet) in de praktijk aan de orde.

De navigatie van Werken naar Vermogen in de praktijk

Nieuwe Publicatie over de Wet Werken naar Vermogen
(nu: Participatiewet)

Het bestuursakkoord laat nog op zich wachten. Rijk en gemeenten werden het niet eens op 8 juni jl. Toch wordt verwacht dat de Wet Werken naar Vermogen (nu: Participatiewet) er wel komt. De komende tijd wordt het wetsvoorstel WWnV (nu: Participatiewet); waarin de uitvoering van de WWB, de Wsw en de Wajong worden samengebracht, verder uitgewerkt. Veel gemeenten treffen al voorbereidingen op de invoering. In de publicatie: ‘Opstellen over omstellen; op weg naar een nieuwe uitvoeringspraktijk voor de Wet Werken naar Vermogen (nu: Participatiewet)’ presenteren wij scenario’s voor de uitvoeringspraktijk van deze WWnV (nu: Participatiewet). Voor sociale diensten, SW bedrijven en dienstverleners in het lokale publieke domein, biedt de publicatie handvatten voor het bepalen van uw eigen positie en strategie hierin.

Opstellen over Omstellen

Focus2Move

Een integrale en resultaatgerichte aanpak van arbeidsreïntegratie.
Tom de Haas & Martina Dudink-van Bakel. In opdracht van WNK Bedrijven Alkmaar. December 2009. 150 pag.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Lees ook eens verder op de pagina Werksectoren over onze Projecten Werk en Inkomen.

  • Projecten 2018 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer