Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Het Vooruitvinderskompas;
Voor leiders van maatschappelijke innovatie

Zonder te dramatiseren geloven wij dat veel maatschappelijk sectoren toe zijn aan nieuwe perspectieven, nieuwe aanpakken, nieuwe uitgangspunten. De huidige waarden waar onze maatschappij op is gebouwd zijn uitgewerkt; nieuwe waarden ontwikkelen zich. We zien overal om ons heen dat meer van hetzelfde niet meer werkt. Dit vraagt op veel terreinen om maatschappelijke innovatie. 

Het realiseren van maatschappelijke innovatie, van essentieel nieuwe aanpakken voor actuele vraagstukken, vraagt om heldenenergie. Helden in de vorm van leiders, organisaties, burgers die op avontuur gaan, nieuwe wegen zoeken, gebaseerd op nieuwe warden. Vanuit de overtuigen dat er iets fundamenteel nieuws nodig is in deze tijd.

We zijn al jaren gefascineerd door het archetype van de held en de energie die mensen eraan kunnen ontlenen om hun potentieel te ontwikkelen. uit ervaring weten we dat helden – tegen de stroom in – op zoek gaan naar nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden. Dat vergt de bereidheid om gebaande paden te verlaten. De missie van onze publicatie is om deze helden, de leiders van maatschappelijke innovatie, een kompas te bieden dat hen ondersteunt bij het zoeken, vinden en realiseren van deze nieuwe aanpakken. Dat doen we niet met grote verhalen of grote gebaren maar met aansprekende voorbeelden; kleinschalig; uitnodigend; concreet.

LOGO VOORUITVINDERSKOMPAS

Bestel het boek Het Vooruitvinderskompas hier voor €18,95 inclusief BTW en verzendkosten.

We zien ook een grote behoefte aan nieuwe helden op allerlei gebied. We zien ook veel ambitie en motivatie om in te stappen op de uitdagingen van deze tijd. voor mensen die het verschil willen maken, die gehoor geven aan de oproep om zichzelf, hun team, stad, coöperatie, maatschappelijke onderneming of eigen bedrijf te ontwikkelen op de nieuwe waarden; voor die mensen hebben we deze publicatie, “Het Vooruitvinderskompas; Voor leiders van maatschappelijke innovatie” samengesteld.

Wat is onze inspiratie? Ons eigen avontuur is om zoveel mogelijk mensen en organisatie kennis te laten maken met d wijsheid en inzichten uit het avontuur van de held. Om zie ieders potentieel te helpen ontwikkelen en te benutten. We staan daarbij in een traditie: we baseren ons en bouwen voort op het werk van mensen al Joseph Campbell (de held met de 1000 gezichten), C. Otto Scharmer (Theory U) en Manfred van Doorn (Het wiel opnieuw uitvinden, Double Healix).

Tot slot: een held leidt niet aan ‘analysis paralysis’, hij gaat aan de slag. We nodigen de lezer uit om zelf ook zijn of haar oproep aan te gaan: om van het gebaande pad af te gaan, wetend dat je weinig weet, op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe aanpakken. In het vertrouwen dat onderweg alle benodigde inzichten worden aangereikt om tot de goede oplossingen te komen. Geïnspireerd door het motto van de Chinese veldheer Sun Tzu: kansen vermeerderen door ze te benutten.

Jorn Bruining en Tom de Haas.

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer