Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Publicaties Beheer Openbare Ruimte

Publicaties voor Gemeentewerken, Milieubedrijven en Buurtbeheer - Werksector Beheer Openbare Ruimte (Stadsbeheer)

Nieuwe businessmodellen voor MFA’s

Doe inspiratie op en lees de publicatie ‘leren, werken en ondernemen’ over nieuwe businessmodellen voor MFA’s.
Leren-Werken-Ondernemen 3D businessmodellen voor MFA’s januari 2015.

Ondernemen met MFA’s – Reader

Eind juni 2012 was de slotdag van het MFA Lab 2011-2012. Op deze slotdag is de reader ‘Ondernemen met MFA’s’ gepresenteerd met daarin de resultaten van MFA Lab 2011-2012Reader Ondernemen met MFAs.
Uw reacties of vragen hierover zijn van harte welkom.

Ondernemen in de MFA: MFA Boek (Hoofdstuk 2 van deel 3)

In dit hoofdstuk met als titel: Ondernemen in de MFA; consequenties voor rolverdeling, samenwerking en juridische structuren, wordt specifiek ingegaan op vragen als: Hoe zorg je voor de juiste rolverdeling tussen de betrokken partijen en relaties bij de ontwikkeling en exploitatie van een MFA? Met als doel dat de rolverdeling bijdraagt aan een gezonde exploitatie van de MFA. En welke juridische structuren (kunnen) worden daarbij gebruikt? Met als resultaat dat afspraken over de rolverdeling en de bijbehorende resultaatverantwoordelijkheid en risicoverdeling eenduidig worden geborgd.

Wilt u dit hoofdstuk lezen? Ondernemen in de MFA; MFA boek .

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Lees ook eens verder op de pagina Werksectoren over onze Projecten Beheer Openbare Ruimte.

  • Projecten 2018 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer