Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

All@Work – aanpak voor Participeren naar Vermogen – 2e druk
Maak de Participatiewet tot een succes

Op 1 januari 2015 heeft Nederland voor het eerst een Participatiewet.
Dit boek, All@Work, is speciaal voor de uitvoering van deze wet De Participatiewet geschreven.
Centraal in de Participatiewet staat het realiseren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De inzet is dat zoveel mogelijk mensen participeren naar vermogen, bij een reguliere werkgever op een reguliere werkplek.
Hoe dit in de praktijk werkt, staat in dit boek beschreven.

afbeelding-all-at-work-2e-druk

Evaluatie SCP maakt ALL@Work super actueel

Eind november kwam het Sociaal Cultureel Planbureau met een evaluatie over de Participatiewet. Met name als het gaat om begeleiding naar werk, dienstverlening aan kandidaten en werkgevers zijn de conclusies en aanbevelingen reuze interessant. Deze sluiten namelijk precies aan bij wat wij in dit boek All@Work beschrijven. En maakt de inhoud van dit boek super actueel en relevant.

Participatieve Arbeidsintegratie

De auteurs, Tom de Haas, Jan van der Hidde, Angela Linders en Henk Loos hebben uitgebreide ervaring op het terrein van arbeidsreintegratie. Zij zijn ervan overtuigd dat arbeidsontwikkeling noodzakelijk is voor een duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een loonwaarde tussen de 30 en 80 % van het wettelijk minimumloon. De aanpak van arbeidsontwikkeling moet dan wel aansluiten op de uitgangspunten van de Participatiewet. Hoe dat eruitziet wordt in dit boek uitgewerkt in een nieuwe vorm: Participatieve Arbeidsintegratie.

Zakelijke en Bedrijfskundige insteek van arbeidsontwikkeling

De insteek van All@Work is een zakelijke en bedrijfskundige benadering van arbeidsontwikkeling. De auteurs laten zien welke waarde moet worden gecreëerd om tot duurzame arbeidsparticipatie te komen. Voor werkgevers, gemeenten en deelnemers. Concreet en specifiek wordt uitgewerkt op welke wijze het respecteren en versterken van de eigen inzet van deelnemers bijdraagt aan hun ontwikkeling en aan het beoogde resultaat: werk. Om effectief en zonder verspillingen te werken wordt de Lean aanpak toegepast bij de inrichting van alle uitvoeringsprocessen van arbeidsintegratie.
Een goede koppeling naar de dagelijkse praktijk van gemeenten en uitvoerders van de Participatiewet wordt behandeld in de praktijkcase van de regio ‘All@Work’.

Praktische inhoud van het boek

We laten in dit boek zien hoe het werk deel van de Participatiewet succesvol ingevoerd kan worden. We schetsen een businessmodel, de meerwaarde die de p-wet moet opleveren voor bedrijven, cliënten en gemeenten. We gaan in op de manier van begeleiden en ontwikkelen die hier bij past. En we werken uit hoe uitvoerders van het werk deel van de P-wet hun werkprocessen veel efficiënter kunnen inrichten. Minder kosten en meer resultaat. Naast de inhoudelijke uitwerking loopt een case mee waarin de inhoud in een voorbeeld concreet wordt gemaakt.

2e Druk All@Work

Sinds januari 2015 All@Work verscheen, hebben inmiddels zo’n kleine 800 exemplaren de weg naar een divers gezelschap van professionals gevonden waardoor het gedachtegoed van All@Work bij een aantal uitvoeringsorganisaties volledig of deels geïmplementeerd is. Bij organisaties als sociale werkbedrijven of gefuseerde organisaties van SW en gemeente, maar ook bij sociale ondernemingen die opereren op het snijvlak van de reguliere en gesubsidieerde arbeidsmarkt.

 afbeelding-all-at-work-2e-druk

Bestelling Boek All@Work

Staffelkorting boek

  • 28% korting bij aanschaf van 10 of meer exemplaren
  • 50% korting bij aanschaf van 50 of meer exemplaren

In het formulier kunt u aangeven hoeveel exemplaren u wilt bestellen. De staffelkorting verwerken wij in uw factuur.

Boekrecensies

In het VNG Magazine, de special participatie, verscheen een recensie over All@Work:  “Vooral voor de mensen die direct met de uitvoering van het beleid zijn belast, kan een bedrijfsmatige blik nuttig zijn”. Lees hier de hele recensie.

Dit boek geeft een groot aantal aandachtspunten die relevant zijn om het gewenste beleid met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking vorm te geven.
Frans Nijhuis, Hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisatie aan de Universiteit Maastricht

Wat we willen met de Participatiewet is duidelijk, maar als het gaat om het ‘hoe’ is er nog veel te leren. Dit boek is een aanbeveling voor mensen die op zoek zijn naar een doordachte en slimme uitvoeringspraktijk. Vooral voor werkgevers die de leiding nemen en er voor kiezen mensen te versterken in hun ontwikkeling.
Hans Zuidema,  ZO! – organisatieadvies / Projectleider Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Food Valley

Met enige terughoudendheid begon ik dit boek te lezen. Ten onrechte. Ik ben aangenaam verrast. In een nieuw, objectief en breed perspectief wordt de samenhang beschreven tussen de hoofdrolspelers die samen vorm en inhoud gaan geven aan de Participatiewet. Een bedrijfskundige aanpak die mij erg aanspreekt.
Edith Bakker Directeur Trajecten & Detacheren WSD Boxtel

De gemeentelijke beleidsadviseur, die drie dagdelen uittrekt om dit boek goed te lezen, denkt anderhalf jaar vooruit.
Robert Capel Capeladvies, organisatieadviseur voor de bedrijfsvoering in het publieke domein

‘All@Work’ biedt een totaalconcept om zoveel mogelijk werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking regulier aan het werk te krijgen. All@Work is meer dan een methodiek. Er wordt een participatieve benadering geschetst, waarbij werkzoekenden en werkgevers worden betrokken in het proces. Het uitgangspunt is dat voor werkgevers waarde wordt gecreëerd en dat de organisatie zich kan ontwikkelen naar een inclusieve arbeidsorganisatie. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van Participatiewet vindt in dit boek handvatten voor beleid en uitvoering. Ik beveel dit boek van harte aan.
Martin Heekelaar Sectorleider Werk en Inkomen Berenschot

Meer achtergrondinformatie over All@Work

Meer achtergrondinformatie lezen over All@Work? Dat kan op de website: Participeren naar Vermogen. Klik hier om naar de website Participeren naar Vermogen te gaan.

Vragen of opmerkingen?

Voel u vrij contact op te nemen met Tom de Haas op het telefoonnummer: 06-22214474 of via de mail.

Tom als spreker of dagvoorzitter?

Boekpresentatie AllatWork januari 2015

Tom komt graag bij jouw dag of event over de Participatiewet. Stuur hem een mail als je hem zou willen uitnodigen als spreker of dagvoorzitter.

“Tom vertelt uit de praktijk en dan krijg je daar meteen een gevoel bij!”
“Goed om inspirerende voorbeelden en ervaringen te horen.”
“Ik werk zelf voor Gemeente xx. Het is bij zo’n belangrijk onderwerp heel relevant te horen wat de stand van zaken in andere Gemeenten is en waar men tegenaan loopt. Hele goede presentatie en objectieve verslaglegging. Een spreker waar je graag nog 1-1 mee om de tafel zou willen”.

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer