Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Projecten 2019

Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas.

2019

 • In opdracht van het nieuwe Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid van SBCM en Cedris heb ik een publicatie uitgewerkt over de route om via het SW-bedrijf een MBO-diploma te halen – 2019.
 • Gemeente Den Haag – Externe verkenner en aansluitend programma manager van de integratie van SZW Den Haag en de Haeghe Groep, het SW bedrijf van de gemeente Den Haag – 2017-2019 Gemeente Den Haag.
 • SBCM/Cedris – Onderzoeksopdrachten en diverse publicaties over praktijkleren, praktijkverklaringen en MBO opleidingen obv praktijkleren – 2017-2019.
  Publicaties praktijkleren via SBCM in 2018.
  Nieuwe publicaties praktijkleren verschijnen in mei 2019.
 • SWB Hengelo – Update en doorontwikkeling methodiek van direct plaatsten en steunen (DPS). Plus een koppeling maken naar praktijkleren en werken met praktijkverklaringen in 2e kwartaal 2019 – 2019.
 • Berghauser-Pont academie – Workshops over dagbesteding in het sociaal domein – 2019.

 • WMO – Samen met een gemeente en opdrachtgevers in de WMO ontwikkelen van een nieuwe manier van contacteren in 2019 -2019.
 • Projectleider doorontwikkeling Participatiewet voor 5 gemeenten in Midden Limburg.
 • Begeleiden Managementteam bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie.
 • Organisatie voor Jongeren – Snijvlak van beroepsgerichte scholing en werk, zorg en wonen

2018 

 • Laborijn – Procesmanagement, strategiebepaling en implementatie van de Participatiewet in nieuwe uitvoeringsorganisatie voor De Participatiewet – 2015-2017
 • Breed welzijn ’s-Hertogenbosch – strategieadvies voor het realiseren van een gezamenlijke aanpak voor Breed welzijn; door Divers, Juvans en MEE – 2015-2018.
 • Gemeente Den Haag – Externe verkenner en aansluitend programma manager van de integratie van SZW Den Haag en de Haeghe Groep, het SW bedrijf van de gemeente Den Haag – 2017-2019 Gemeente Den Haag.
 • SBCM/Cedris – Onderzoeksopdrachten en diverse publicaties over praktijkleren, praktijkverklaringen en MBO opleidingen obv praktijkleren – 2017-2019.
 • Regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg – evaluatie beleid en stuurgroep – 2014-2017. Nieuw beleidsplan voor 2018-2021.

2017

 • Advisering van de stuurgroep Breed Welzijn en de samenwerking tussen welzijn, maatschappelijk werk, MEE en de GGD Hart voor Brabant. Uitvoering in het hele jaar 2017.
 • Advisering van partners in de Toegang Tilburg over de inrichting van de besturing en management structuur van de Toegang als uitvoeringsorganisatie. Betrokken partners: maatschappelijk werk, MEE, GGD HvB en diverse afdelingen van de gemeente Tilburg.
  Uitgevoerd in de 1ste helft 2017.
 • Workshops Dagbesteding in de WMO. In-Company en Open Inschrijving samen met Sociaal Web. Deelnemers helpen om de transformatie door te maken van dagbestedingsconcepten uit de AWBZ naar vormen van Participatie in 3D.
  Vier keer uitgevoerd in 2017.
 • Training intervisie met behulp van het Avontuur van de Held voor intervisie begeleiders van de OOA; beroepsvereniging voor organisatie adviseurs.
 • Inspiratieworkshop Het Vooruitvinderskompas voor zorgbestuurders die deelnemen aan de Alliantie M3.
 • November 2017 – februari 2018 beleidsevaluatie arbeidsmarktregio Midden Limburg.
 • September – november 2017 verkenning praktijkketen schoolverlaters VSO EN PrO gebruik makend van de Boris methode. In opdracht van SBCM en CEDRIS.
 • Begeleiding diverse zelfevaluaties van dagelijks besturen van gemeenschappelijke regelingen voor de Participatiewet en de Wsw.
 • September – heden voorbereiding implementatie Gemeentelijk Werkbedrijf Gemeente Den Haag.
 • Op 13 april 2017 verzorgen we voor SW bedrijf Vixia een in-company training over groepsdetachering bij werkgevers.
 • Op 6 april verzorgen we voor CMO Flevoland 2 workshops over werken met Het Vooruitvinderskompas.

 • Maart – September 2017 – Externe verkenner vormgeving integratie de Haeghe Groep en WSP Den Haag.
 • Op 6 maart 2017 verzorgden we samen met Mavim, Betty Talstra van Laborijn, Edith Bakker van de WSD en Henk Loos een workshop over actuele ontwikkelingen bij de uitvoering van de Participatiewet.
 • Advies over de sturing en structuur van de MareGroep en GR Kust- Duin en Bollenstreek begin april 2017 afgerond. Looptijd januari – maart 2017.
 • Advies over uitvoeringsvarianten voor de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgerond. Looptijd september 2016 – april 2017.
 • Nieuwe opdracht van de gemeente Den Haag: externe verkenner op de vraag op welke wijze de integratie van SZW en de Haeghe Groep in het SZW domein het beste vorm gegeven kan worden. Februari – juni 2017.

2016

123

 •  Workshop Avontuur van de held: Agora ledencongres, maart 2016
 • Workshop Avontuur van de held; pioniersweekeinde inspiratienetwerk TijdVoorActie april 2016
 • Adviseur bestuurlijke samenwerking Divers, Juvans, MEE sinds oktober 2014
 • Programma manager Laborijn, fusie twee sociale diensten en SW bedrijf WEDEO, Doetinchem, sinds 1 maart 2016
 • Strategieadviseur Promen, SW bedrijf Capelle aan de IJssel, Gouda en omliggende gemeenten sinds 1 maart 2016-04-09
 • Adviseur business development Welzijnskwartier Katwijk en SW bedrijf Mare Groep vanaf april 2016
 • Opleider/trainer voor SBCM / Locus over Groepsdetachering 2016

Publicaties:

 • Beschut werk in de praktijk, maart 2016. In opdracht van Cedris
 • Werkwijzer Groepswerk bij werkgevers; april 2016; in opdracht van Locus en SBCM
 • Werkboek Groepswerk bij werkgevers; april 2016; in opdracht van Locus en SBCM

Boeken

afbeelding-all-at-work-2e-druk

2015

 • Inleidende presentatie met de titel:  ‘Banenafspraak verre van voldoende’
  Tom de Haas gaf deze presentatie op het SBCM congres met de titel: De professional centraal.
  De presentatie ‘Banenafspraak verre van voldoende”, kunt u hier downloaden.
 • Publicatie over de Participatiewet over nieuwe verdienmodellen
  Voor de Programmaraad, die de invoering van de Participatiewet ondersteunt, heb ik een publicatie gemaakt waarin het werkproces van 5 gemeenten wordt beschreven. De publicatie komt in de loop van september 2015 op de website www.samenvoordeklant.nl binnen de rubriek nieuwe verdienmodellen.
 • Publicatie met Angela Linders: 8 Good Practices over de participatiewet binnen VSO en PrO
  Tevens heb ik voor de de Programmaraad, die de invoering van de Participatiewet ondersteunt, samen met Angela Linders, een publicatie gemaakt waarin 8 good practices worden beschreven. De good practices gaan in op de wijze waarop gemeenten met schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het Praktijk Onderwijs (PrO) omgaan binnen de Participatiewet. De publicatie komt in de loop van september 2015 op de website www.samenvoordeklant.nl binnen de rubriek nieuwe verdienmodellen. Tijdens de volgende Implementatiedag, op 15 oktober 2015, worden over deze publicatie 3 workshops verzorgd.
 • Begeleider Bestuurdersbijeenkomst Over de vormgeving van 3D, iov A-2 gemeenten 
  In opdracht van de A-2 gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard begeleid ik een bestuurdersbijeenkomst over de verdere vormgeving van 3D.
 • De aanpak van groepsdetachering en het overnemen van werkprocessen iov SBCM
  In opdracht van SBCM, het sectorfonds voor de sociale werkvoorziening werk ik de aanpak van groepsdetachering en het overnemen van werkprocessen verder uit. Naast koplopers op dit terrein van gemeenten en sociale werkbedrijven is ook Locus bij dit project betrokken.
 • Het Vooruitvinderskompas: Het boek voor Professionals en Managers die nieuwe wegen banen, samen met Jorn Bruining.
  Eind 2015 begin 2016 verschijnt een nieuw boek: Het vooruitvinderskompas. Dit boek maak ik samen met Jorn Bruining. Het biedt handvatten voor professionals en managers die nieuwe wegen banen om tot relevante prestaties te komen.
 • Herpositionering van de dienstverlening binnen het sociaal domein , iov Divers, Juvans en MEE
  In ’s-Hertogenbosch ondersteun ik Divers, Juvans en MEE bij de herpositionering van hun dienstverlening binnen het sociaal domein. En bij de bestuurlijke vertaling van de keuzes die hieruit voortvloeien.

2014

 • Spreker op Fokus Zorgcongres 2014 – ‘De regie in eigen handSpreker en leider van een interactieve powersessie op het zorgcongres van 2014De regie in eigen hand‘. Dit zorgcongres vindt op 24 november 2014 plaats in de Fokker Terminal in Den Haag.
 • Invoering Participatiewet
  Opdracht van de Programmaraad die de invoering van de Participatiewet ondersteunt. Deelprogramma: de optimale weg naar participatie. Samen met Robert Capel en Martin Heekelaar (Berenschot).
 • Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager gemeente Lelystad (in-company)
  Het uitvoeren van een opleiding tot Wijk- en Gebiedsmanager in opdracht van de gemeente Lelystad (in-company)  via SBO/Euro Forum.
 • Procesbegeleiding bij bestuurlijke samenwerking
  In opdracht van Divers, Juvans en Meent Groep.
 • Overnemen van werkprocessen
  In opdracht van SBCM: het ontwikkelen en als pilot uitvoeren van een training ‘Overnemen van werkprocessen voor professionals van SW bedrijven’.
 • FokusWonen
  Het verzorgen van een presentatie en deelnemen aan een panel tijdens een congres over ‘eigen regie’.
 • ISD Pentasz Mergelland
  Begeleiding van een bestuursworkshop.
 • Invoeren van de nieuwe DPS methode in het hele primair proces
  Opdracht Sociale werkvoorziening SWB in Hengelo en omstreken.
 • Onderzoek en methodiek beschrijving:
  Overnemen van werkprocessen bij werkgevers.
  In opdracht van SBCM. Samen met Frans Nijhuis en Brigitte van Lierop.
 • Quick Scan Passend Onderwijs
  Bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onderzoeksvraag:  “Is de school goed opgesteld voor haar nieuwe positie in Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014?”
 • Strategiebepaling voor een integraal onderwijs/zorg arrangement
  voor kinderen en jongeren met multiproblematiek
  Kernvraag is hoe de aanpak te financieren binnen Jeugdwet en Passend Onderwijs.
 • Colleges  HAN Mastersopleiding
  Management en Innovatie in publieke organisaties
  Onderwerp Zakelijk onderbouwen van innovatievoorstellen.
 • Procesbegeleiding bij de vorming van een brede welzijnsinstelling
  Binnen de gemeente Olst Wijhe.
 • Publicaties in ontwikkeling:
  Participerende arbeidsintegratie
  Navigatie voor leiders in andere tijden
  Zelfregie en eigen kracht bij wonen, werken, welzijn en zorg

2013

 • Innovatief voorstel tot inrichten sociaal wijkteam
  Spoedopdracht  voor Careaz (Ouderenzorg in de achterhoek):
  “Werk een innovatief voorstel uit voor het inrichten van een sociaal wijkteam in de gemeente Berkelland”.
 • Strategische verkenning
  Strategische verkenning arbeidsmatige dagbesteding en re-integratie voor De Ambitie; een samenwerkingsverband van Cello, Lunet, ORO en SWZ september 2013.
 • Dagvoorzitter Conferentie Wijk- en Bewonersinitiatieven
  Dagvoorzitter Conferentie Wijk- en Bewonersinitiatieven op 18 september as. in Alkmaar.
 • Samenwerking Zorg en Speciaal Onderwijs
  (vervolg) Opdracht bij ‘s-Heerenloo; begeleiding van de samenwerking tussen Zorg en Speciaal Onderwijs in Noordwijk.
 • Masterclass Maatschappelijke Ondernemers op 31 oktober as.
  Canvassen voor Continuïteit
  Bent u een maatschappelijk ondernemer en moet u ook een ‘antwoord’ formuleren op alle ingrijpende veranderingen en krimpende budgetten? In een dag leert u alles over het Business Model Canvas, dé strategische tool van dit moment en het instrument om in te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Digitale inschrijving via SBO (Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid) voor deze masterclass is mogelijk.
 • Studiedag Zorg –  3 oktober 2013; voor dé professional in de Zorg
 • Van businessmodel naar businessplan
  Uitwerken van een nieuw verdienmodel, ontwikkelt met Canvas, in een ondernemingsplan voor de dienstverlening en adviesactiviteiten van een Regionaal Expertise Centrum voor het speciaal onderwijs. De implementatie moet eind van dit jaar plaats vinden.
 • Uitwerken veranderprogramma zorg voor VG Jongeren
  Uitwerken van een veranderprogramma voor een samenwerkingsverband van zorg voor VG jongeren, behandeling, speciaal voortgezet onderwijs en arbeidstoeleiding. De doelstelling is de cliënt centraal stellen in de keten, in de keten effectiever samenwerken door integrale diagnostiek en ondersteuningsplannen. De inzet is meer klantgericht, betere kwaliteit en goedkoper werken.
 • Onderzoek en advies juridische entiteit voor uitvoering Wsw
  Onafhankelijk onderzoek en advies over de juridische entiteit voor uitvoering van de Wsw in opdracht van alle gemeenten die participeren in de GR Presikhaaf Bedrijven.
 • Samen met Adlasz: NOMA
  Het uitwerken van een implementatieplan en planning voor NOMA; het nieuwe ondersteuningsmodel voor de arbeidsmarkt dat door de gemeente Tilburg is vastgesteld.
  Januari – Maart 2013.
 • Start van het ontwikkeltraject
  Het buurtcentrum als WMO onderneming. Samen met bouwstenen voor sociaal bestaande uit 4 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op 1 februari 2013.
 • Nieuwe publicatie: Participeren naar Vermogen
  In de periode januari februari 2013 wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe publicatie: Participeren naar vermogen; en andere decentralisaties. Verschijnt in het 1e kwartaal 2013 bij Y-publicaties.
 • Uitvoering in company SBO opleiding Wijk en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl voor woningcorporatie Servatius in Maastricht.
 • Nieuw Businessmodel
  Uitwerken van een nieuw businessmodel voor de unit ambulante begeleiding van het Regionaal Expertise Centrum Driespan; onderdeel van de Koraal Groep. Looptijd december 2012 – februari 2013.
 • Advisering bestuursmanagers Speciaal Onderwijs
  Bij ’s Heerenloo over de gewenste positie in Passend Onderwijs in iedere regio.
 • Programma management voor de invoering van de keuze voor de cliënt in regie bij SDW Roosendaal. September 2012 – Mei 2013.
 • Workshops verdienmodellen sector dagbesteding
 • Nieuwe aanpak individueel detacheren
 • Ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor individueel detacheren voor de doelgroep van de participatiewet. Samen met drie SW bedrijven. Mijn bijdrage is projectleiding, ondersteuning en mee ontwikkelen van de innovatie. Januari 2013.

Meer lezen over Studie en Projecten Publiek Domein

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je bellen op 06-22214474.

 • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer