Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Opstap naar Werk met Praktijkverklaringen

 

 

 

 

Opstap naar Werk met Praktijkverklaringen

Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een aanpak ontwikkeld waarbij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die geen diploma hebben,  praktijkverklaringen kunnen halen bij bedrijven in de regio. Zo wordt voorkomen dat werkzoekenden zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt op gaan. Uit een eerste pilot blijkt dat de aanpak werkt daarom vertel ik er graag meer over.

Doel en doelgroep

Het doel van de aanpak is werkzoekenden zonder diploma te kwalificeren voor losse werkprocessen. Hiermee verhogen zij hun loonwaarde en maken zij meer kans op een duurzame arbeidsplaats.

Werkzoekenden krijgen een leerwerktraject aangeboden waarmee zij praktijkverklaringen kunnen krijgen. Ook is het uitgangspunt dat zij een baangarantie krijgen wanneer het traject goed wordt afgesloten.

Inhoud

Kandidaten die voldoen aan basis werknemersvaardigheden, stromen uit naar werkgevers. Tijdens een proefperiode volgen ze een leerwerktraject dat is afgestemd met werkgevers in de regio.

De werkzoekenden worden voorbereid op het uitvoeren van vakvaardigheden en worden bij de werkgever ondersteund wanneer zij de werkopdrachten uitvoeren. Werkgevers toetsen vervolgens of de kandidaten voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer ze aan de eisen voor een werksoort voldoen, ontvangen ze hiervoor een praktijkverklaring.

Implementatieplan en businesscases

Acht ontwikkelbedrijven nemen deel aan de pilot ‘Opstap naar werk met Praktijkverklaringen’: De Zuidhoek (Zierikzee), Impact (Kampen), NoordWest Groep (Steenwijkerland), Haeghe Groep (Den Haag), Wezo (Zwolle), WSD (Boxtel), Promen (Gouda) en Presikhaaf Bedrijven (Arnhem).

Met deze bedrijven is een implementatieplan opgesteld en zijn vier businesscases uitgewerkt. Alles is hieronder in te zien en downloaden. Reacties en vragen hierover zijn zeer welkom.

Implementatieplan Praktijkverklaringen
Dit implementatieplan biedt een leidraad voor leerwerkbedrijven die de ambitie hebben om een praktijkketen op te zetten voor schoolverlaters van het vso en pro.
Je kunt dit hier downloaden.

Checklists bij de 5 stappen van het implementatieplan Praktijkverklaringen
Een checklist bij elke stap van het implementatieplan Praktijkverklaringen.
Je kunt dit hier downloaden.

Subsidies en fiscale faciliteiten
Hierin staat beschreven welke subsidies en (fiscale) faciliteiten er beschikbaar zijn voor leerwerkbedrijven die de keuze maken een praktijkketen op te zetten en in stand te houden. Je kunt dit hier downloaden.

Businesscases praktijkketen

In deze publicatie worden de vier businesscases gepresenteerd, aangevuld met een instructie voor het gebruik van deze businesscases.

  1. Stage bij het leerwerkbedrijf in het laatste jaar van de VSO / PrO opleiding;
  2. Stage bij het leerwerkbedrijf na het schoolverlaten van de VSO / PrO opleiding;
  3. Dienstverband bij het leerwerkbedrijf in combinatie met detachering bij werkgever;
  4. Dienstverband in combinatie met inzet op eigen bedrijfsactiviteiten bij het leerwerkbedrijf.

Hier zijn de 4 uitgewerkte businesscases te downloaden

Praktijkvoorbeeld

Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en vakbonden in Noordoost-Brabant  hebben een akkoord gesloten om laaggeschoolde mensen eenvoudiger aan werk te helpen. Met het scholingsakkoord ‘Meters maken op Leren(d) Werken’ worden de komende twee jaar 400 werkplekken gecreëerd in kansrijke sectoren, zoals procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Deelnemers ontvangen een praktijkverklaring die kans biedt op werk of verdere scholing.  Bekijk hier de video.

Reacties en vragen

Alle reacties en vragen over ‘Opstap naar Werk met praktijkverklaringen’ stel ik zeer op prijs. U kunt mij telefonisch bereiken op 06-22214474 of mailen.

 

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer