Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Leiderschap in netwerken
voor leiders van maatschappelijke innovaties

Wat betekent het werken in netwerken voor het leiderschap in organisaties?

Er is steeds meer behoefte aan integrale oplossingen, die worden ontwikkeld vanuit het perspectief van de klant, burger of gemeente. Samenwerken is hierbij belangrijk.

Opvallend is dat hiërarchie steeds minder een rol speelt. Hiërarchie kan zelfs belemmerend werken bij samenwerking. Steeds vaker kiezen we voor flexibele en horizontale vormen van samenwerking: Netwerken. Een groep van organisaties of individuen die zich vanuit verschillende invalshoeken en disciplines bezighouden met vraagstukken en de uitvoering van zakelijke opdrachten.

Partners in een netwerk worden actief zodra er wederzijds voordeel te behalen valt. Netwerken worden steeds belangrijker voor succesvol maatschappelijk ondernemen. Dit omdat het te duur en inflexibel is om alles zelf te willen doen. In het verlengde van deze opkomst van netwerken als manier van organiseren wordt een interessante vraag actueel. Deze vraag luidt: Wat is de rol en bijdrage van leiderschap aan het succes van netwerken en netwerk organisaties? Een mooie paradox!

Inmiddels is bekend dat de manier van leiderschap en sturen  ingrijpend verandert door de keuze voor netwerk samenwerking. Essentiele kenmerken van leiderschap in netwerken zijn:

  • Bouwen en onderhouden van vertrouwen wordt een kerntaak;
  • Werken vanuit eenzelfde visie is essentieel voor een duurzame samenwerking;
  • De kwaliteit van contractmanagement bepaalt de goede balans tussen ziel en zakelijkheid.

 

Meer weten?

Vragen, opmerkingen of meer weten? Bel of mail me dan.
Meer lezen? Kijk dan eens naar het boek Het Vooruitvinderskompas.

 

Het Vooruitvinderskompas

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer