Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Laten we welzijn
Een mentorproject van jongeren voor jongeren

Ik ben op bezoek in Ede voor een gesprek met Marieke van der Heide, Projectleider ‘Laten we Welzijn’. Ze begint meteen met haar verhaal: “De initiatiefnemers zien jongeren in de gemeente Ede die kwetsbaar zijn: ze hebben weinig netwerk, hebben vragen of moeilijkheden. Deze jongeren hebben behoefte aan netwerk en ondersteuning. Laten we Welzijn biedt dit netwerk door jongeren te koppelen aan een vrijwillige mentor. Deze helpt hen om persoonlijke doelen te halen. Effect van deze simpele oplossing is dat kwetsbare jongeren tot ontwikkeling komen. Hun kwaliteit van leven verbetert.”

Wie doen er mee aan dit project?

Marieke: Het gaat bij Laten we Welzijn om deelnemers en mentoren. In beide gevallen zijn het jongeren. Hieronder een kort profiel van beide groepen:

De jongere die een mentor ontvangt

Kwetsbare jongeren uit Ede tussen de 8 en 30 jaar. Belangrijk is dat ze gemotiveerd zijn om samen met een vrijwillige mentor aan de slag te gaan. We vetrekken altijd vanuit persoonlijke, door de jongere zelf geformuleerde doelen. We letten erop dat de startdoelen laagdrempelig zijn. Veel voorkomende doelen bij de start zijn: het uitbreiden van vaardigheden, netwerkversterking, vergroten van zelfstandigheid, beter reguleren van emoties. Andere doelen die veel voorkomen zijn het bespreekbaar maken van zorgen, plannen en organiseren en vinden van werk of dagbesteding.

Mentor

Jongeren uit Ede vanaf 18 jaar die tijd en aandacht willen geven aan een ander. Een mentor committeert zich om één jaar lang wekelijks met een jongere op te trekken. Dit vanuit een positieve insteek met als inzet een kwetsbare jongere te ondersteunen bij zijn doelen. Door die werkwijze ontwikkelen de mentoren zelf coaching vaardigheden. Die kunnen ze ook op andere plekken weer inzetten. Tijdens het mentorschap zien ze in hoe waardevol het is om op te trekken met een jongere. Ook leren ze hoe je mensen helpt ontwikkelen.

In 2017 hebben we 65 trajecten uitgevoerd. Dus 130 direct betrokkenen; deelnemers en mentoren. Die ondersteunen we met één vrijwilliger, één stagiaire en 32 uur professionele ondersteuning. Verdeeld over 2 medewerkers. Naast subsidie van de gemeente Ede ontvangen we ook een bijdrage vanuit het Oranje Fonds.

Hoe zijn jullie ontstaan?

Netwerk Dien je Stad is in 2012 een samenwerking met Stichting Arta en Stichting Breder aangegaan, als reactie op de transitie in de jeugdzorg en Wmo in Ede. Dit resulteerde in het initiatief mentorproject Laten we Welzijn. Binnen dit initiatief staat samenwerking tussen informele en formele zorg centraal. Jongeren zijn zich vrijwillig gaan inzetten voor kwetsbare leeftijdsgenoten met een hulpvraag. Samen wordt er aan leerdoelen gewerkt. Na een pilot is Laten we Welzijn vanaf 2016 als project door gegaan.

Wat is het vernieuwende van Laten we Welzijn?

Juist het laagdrempelige contact tussen mentor en deelnemer helpt enorm. Tijdens het jaar ontstaat een relatie, een band en vertrouwen. Jongeren voelen zich gezien en gewaardeerd. In de kern gaat het om basisbehoeften van ieder mens.

Zodra in deze basisbehoefte wordt voorzien behalen jongeren makkelijker hun doelen. Samen met hun mentor. Succeservaring, oefenen, vaardigheden leren ontwikkelen zorgt ervoor dat al het geleerde tijdens een mentortraject zijn uitwerking ook na het traject heeft. We werken systeemgericht. Betrekken het hele netwerk rond een jongere zodra we aan de slag gaan. Zo realiseren we dat we elkaar kunnen versterken en ondersteunen. De ervaring leert dat een mentortraject preventief kan werken. Een jongere die dakloos werd ging door de interactie met de mentor niet op straat rond zwerven. Hij kreeg ondersteuning bij het maken van schoolwerk en het vinden van vrijetijdsbesteding.

Wat levert het op?

De steun van een mentor zorgt ervoor dat ze hun doelen halen. Dat vertaalt zich weer in ontwikkeling, het leven van de jongere verbetert. Ze worden zelfstandiger, komen meer in contact met andere jongeren. Ze gaan sporten of deelnemen aan andere sociale kringen. Hun gevoel van eigenwaarde groeit, ze raken gemotiveerd om een studie op te pakken of te solliciteren. Ook het sociale netwerk rond een jongere heeft er voordeel van. De moeder van een deelnemende jongere liet ons het volgende weten:

“Het is nu zo anders, hij gaat weer naar school, heeft zin om zijn rijbewijs te gaan halen, is zelfstandiger. Hij is weer vrolijk en relax. Er is rust in huis en de ruzies zijn verdwenen. We hebben allemaal in ons gezin een betere band gekregen met elkaar!”

Wat maakt jullie trots op dit initiatief?

Meedoen in de samenleving en je gezond kunnen ontwikkelen, dat is de droom van iedereen die bij het project betrokken is. Er zijn nog veel jongeren in Ede waarvoor die droom nog niet is uitgekomen. Die jongeren pakken we op met onze mentoren. De aanpak is kleinschalig, nabij, ze krijgen van een mentor net het zetje dat nodig is. Dat doet meer dan je kan bedenken. Een duo van mentor en deelnemer als illustratie:

Tieme: “Ik was eenzaam en kwam eigenlijk nooit de deur uit, behalve voor de wekelijkse afspraak bij professionele hulp. Nu ben ik gekoppeld aan Thamar (niet echte naam) en onderneem ik allerlei dingen met haar. De drempel om naar buiten te gaan is verkleind en ik durf weer zelf op pad. In plaats van alleen maar binnen zitten en niks doen, heb ik me met hulp van mijn mentor aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie en nu help ik anderen.”

Thamar vindt het leuk om te doen. Ze heeft een druk sociaal netwerk, maar kiest ervoor om mentor te zijn: “Als ik tijd heb om met allemaal vrienden en vriendinnen af te spreken heb ik hier ook tijd voor! Ik wist niet dat het zo leuk was, en ik leer er ook nog heel veel van. Ik zou het iedereen aanraden!“

Meer weten of hierover doorpraten? Bel me op 06-22214474 of mail me.

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer