Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Hoe help je jouw team groeien?
-over teams en maatschappelijke innovatie

Maatschappelijke innovaties vragen in deze snelle nieuwe tijden om een soort van helden. Helden zoals leiders, organisaties, burgers en teams die bouwen en op avontuur gaan om maatschappelijke vragen op een andere manier aan te pakken. Op een manier die past bij de waarden van nu.

 

Dit geldt ook voor  teams, hoe pakken zij die nieuwe rol op? De rol van vooruitvinder. Een rol die eisen stelt op het gebied van verantwoordelijkheid, eigenaarschap, taakvolwassenheid en waarin het leren werken in tijdelijke verbanden of tijdelijke teamconstructies centraal staan.

Maar hoe doe je dit als team? En hoe kun jij als leidinggevende of bestuurder teams helpen ontwikkelen in de rol en de opdracht van vooruit vinden?  Hieronder vind je een viertal handvatten uit het boek Het Vooruitvinderskompas:

  • Zelfgestuurd ontwikkelen

Zet teams zelf aan het stuur van hun eigen leerproces. Maak ze producent in plaats van consument. Ga het gesprek met ze aan over wat zij graag willen leren en hoe ze dit aan willen pakken. Geef het team daarna vertrouwen en  ruimte. Hierbij ben jij als leidinggevende een facilitator. En je team neemt verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

  • Werkende weg ontwikkelen

Hieronder verstaan we een meer ‘(onder)zoekende manier van leren’. Het team gaat hierbij een leer- en ontwikkelpad op zonder dat er een vooraf vastgestelde route is. Je gaat als het ware leren op basis van wat zich aandient en wat er op dat moment nodig is. Dit is de kern van vooruit vinden: navigeren in nog niet bekend terrein!
Interessant? Er zijn een aantal bekende initiatieven waar gewerkt wordt met ‘werkende weg ontwikkelen’ zoals bij de VNG en Business School Nijenrode.

  • Leren in en van de praktijk

Effectief leren, leren met impact, speelt zich af  in de praktijk en niet in de klas of de hei. Het doorbreken van het onderscheid tussen werken en leren stelt eisen aan leider en team. Hoe doen we dat als team, werkende weg leren? Hoe gaan we om met fouten en teleurstellingen? En hoe werkt dit door in de waardering van teamleden en het team als geheel?
Het is goed om je als team bewust te worden van de andere manier van werken en om afspraken te maken die daarbij passen. Je kunt dit het makkelijkst ontwikkelen aan de hand van een taak of opdracht die je als team  uitvoert. Denk dan aan het maken van een jaarplan of een nieuw project. Stel bij de start elkaar de vraag:  “Wat kunnen we hiervan leren?” en ga met je team actief aan de slag met de antwoorden op deze vraag.

  • Echt samen leren

Echt samen leren, wat bedoelen we hiermee? In lerende organisaties zie je dat teams zich organiseren rondom een vraagstuk in plaats van in een organisatiestructuur. Dit kun je ook doen als het gaat om ‘leren’. Je kunt rondom leerthema’s gaan werken in projectgroepen, multi disciplinaire teams of andere  los-vast verbindingen. Op een georganiseerde manier zoals in een workshop of training of in los verband zoals tijdelijke netwerken. Of gewoon door elkaar simpelweg vragen te stellen te stellen op de werkvloer.

Wat ga jij toepassen?

Kijk eens naar deze voorbeelden. Wat kun jij toepassen voor jouw team en teamontwikkeling? Heb je vragen, opmerkingen of wil je doorpraten? Mail dan op info@tomdehaas-consultancy.nl.

Meer weten en lezen? Dan  raad ik je van harte het boek Het Vooruitvinderskompas aan.

Het Vooruitvinderskompas

 

 

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer