Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Het Vooruitvinderskompas

Voor leiders van maatschappelijke innovatie!

Nieuwe aanpakken voor actuele maatschappelijke vraagstukken!
Praktische leidraad voor o.a. -van Transitie naar Transformatie-

Het Vooruitvinderskompas, het boek voor nieuwe helden
door Jorn Bruining en Tom de Haas

Wij, Jorn Bruining en ondergetekende, geloven dat veel maatschappelijke sectoren toe zijn aan nieuwe uitgangspunten, perspectieven en aanpakken. De huidige waarden waar onze maatschappij op is gebouwd, zijn uitgewerkt en nieuwe waarden ontwikkelen zich. We gaan van een streven naar groei en winst naar duurzaamheid. En van een overnemende overheid naar een ‘doe-het-zelf-samen’ samenleving.

Het realiseren van nieuwe, wezenlijk andere aanpakken voor actuele maatschappelijke vraagstukken vraagt om heldenenergie. Dit omdat deze helden zoeken naar nieuwe wegen. En gebaande paden verlaten om vorm te geven aan organisaties, werkwijzen, samenwerkingsvormen die gebaseerd zijn op deze nieuwe waarden.
Deze nieuwe helden, leiders, burgers en professionals noemen wij Vooruitvinders.

Ze zijn hard nodig, deze Vooruitvinders. Bijvoorbeeld in organisaties die met minder geld betere:

 • zorg
 • welzijn
 • onderwijs
 • sociale werkvoorziening
 • jeugdzorg
 • gehandicaptenzorg
 • woningbouw of
 • verzorgings- en verpleeghuiszorg dienen te realiseren.

Ook zien we dat veel mensen zelf de behoefte hebben een Vooruitvinder te zijn. Die zelf het heft in handen nemen om de wijken en buurten waarin zij wonen te versterken. Of die initiatieven ontplooien om samen met gelijkgestemden te werken aan een duurzamere samenleving.

 

Cover met leiders

Voor al deze Vooruitvinders hebben wij:

 • Het boek Het Vooruitvinderskompas geschreven;
 • Een workshop: ‘Werken met het Vooruitvinderskompas’ ontwikkeld;
 • Een In-Company presentatie die wij in overleg vrijblijvend op locatie geven.

Boek Het Vooruitvinderskompas

Heb je interesse in het boek? Je kunt dit hier bestellen!

Vrijblijvende In-Company presentatie

Heeft u als organisatie een groot veranderingsvraagstuk? En wilt u zien of u dit met Het Vooruitvinderskompas kunt uitwerken? Vraag dan om onze vrijblijvende In-Company presentatie. Wij komen graag langs.

Workshop: ‘Werken met Het Vooruitvinderskompas’

In deze workshop  gaat u aan de slag met de verandering of transformatie in uw organisatie, team, buurt, stad of omgeving. U leert hoe u deze praktisch ‘handen en voeten’ geeft en tot een succes maakt. U gaat van deze workshop weg met een plan op hoofdlijnen waarmee u de volgende dag al uw eerste stappen zet. Meer informatie over de workshop leest u hier.

Wat zijn de nieuwe waarden van deze tijd? 

De belangrijkste conclusie van nu is misschien wel dat bestaande waarden minder goed werken of zelfs zijn uitgewerkt. Denk aan groei en winst, de overnemende overheid, schaalvergroting, functiescheiding, individualisme, consumptie en controle zijn uitgewerkt. Gaven deze voorheen kracht, het zijn nu valkuilen geworden. Daarom is het zaak nu echt te gaan vernieuwen.

Vernieuwing krijgt in de praktijk vaak vorm door het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe waarden. Nieuwe waarden vertaald  naar in werkwijzen, aanpakken, samenwerkingen, organisatievormen, en (maatschappelijke) verdienmodellen. Dit gebeurt en kan niet van de een op de andere dag, het is een langer proces.

Maar wat zijn die nieuwe waarden dan? Welke zijn wij ontstaan over een periode van wel 70 jaar (na de Tweede Wereldoorlog)? In het transitiemodel (zie hieronder) geven wij deze nieuwe waarden aan (gebaseerd op de theorie van de lerende organisatie wordt dit wel ‘triple loop learning’ genoemd: werken vanuit nieuwe uitgangspunten waarbij nieuwe oplossingen nodig zijn).

Transitiemodel

 Transitiemodel Vooruitvinderskompas

Nieuwe waarden als versnellers van vernieuwing

Echte vernieuwing begint volgens ons bij het aanboren en ontsluiten van de (nieuwe) bron,  de bedoeling van ons initiatief. Dit in combinatie met het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe waarden. En door ons denken, werken en organiseren vanuit de bron op deze nieuwe waarden te enten. Wij zien in deze tijd de volgende vernieuwende waarden aan belang winnen:

 • Eigen kracht
 • Doe het samen zelf
 • Duurzaamheid
 • Tijdelijke verbindingen
 • Vertrouwen

Het kompas voor Vooruitvinders als koers en handvat in deze uitdagende tijden

Centraal in het boek Het Vooruitvinderskompas staat het kompas voor Vooruitvinders.

Het vooruitvinderskompas model

De kern van het kompas vormt ‘de bron’. Direct om de bron heen staan de nieuwe waarden. Vervolgens onderscheiden we de vier bakens waarop jij kunt navigeren:

 1. Persoonlijk leiderschap: op welke wijze kun u een bijdrage leveren aan het realiseren van verandering? Wat is uw oproep?
 2. Canvas business modelling: op welke wijze vertaalt u de maatschappelijke ontwikkelingen in een nieuw businessmodel voor uw dienstverlening?
 3. Teams en teamsamenwerking: op welke wijze kan uw team een bijdrage leveren aan het realiseren van de verandering? Wat heeft uw team nodig nodig om die bijdrage energiek en ongehinderd te kunnen leveren?
 4. Netwerken en coöperaties: met welke partners realiseert u de vernieuwing die je voorstaat? Wie doet wat en hoe doet u dat met elkaar?

Alle 4 de bakens van dit kompas worden in een eigen hoofdstuk behandeld. Daarbij staan volop praktijkvoorbeelden. En ‘verbindingen’ met leiders en schrijvers die op dit specifieke terrein een voortrekkersrol ofwel een gidsrol vervullen. Dit is hele waardevolle informatie. De mooie grafische beelden bij ieder hoofdstuk illustreren en versterken tevens de inhoud.

Het Vooruitvinderskompas bestellen?

Het Vooruitvinderskompas is te bestellen voor € 18,95 inclusief BTW en verzendkkosten.  Klik hier om uw exemplaar te plaatsen.

In ons boek Het Vooruitvinderskompas werken we deze waarden verder uit en koppelen we deze aan concrete veranderingen in het dagelijks leven en werken. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Kijk dan eens naar ons aanbod, of bel mij (Tom de Haas) op 06-22214474.

Testimonials over het boek

“Dit boek komt precies op tijd! De gemeente is op dit moment exponent van het in transitie zijn. Juist nu verlaten gemeenten gebaande paden. Ze gaan ( met te weinig middelen ) op weg. Als trekker van de arbeidsmarktregio en het nieuwe regionale werkbedrijf ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe verbindingen, al dan niet tijdelijk. Actuele vragen daarbij zijn: Hoe verdien je het vertrouwen van werkgevers? Hoe organiseer je dat je het vooral samen moet doen? Hoe neem je de ambtelijke organisatie mee in de overgang naar nieuwe waarden? 
Dit boek beschrijft het Vooruitvinderskompas. Het kompas geeft goede tips & tricks voor een vaste koers. Ook de oproep om hier vooral zelf mee aan de slag te gaan stimuleert enorm. Heel herkenbaar is te lezen hoe je met het kompas sturing kunt geven. Voorbeelden zoals het sociale wijkteam zijn in m’n gemeente ook operationeel. We zijn echter nog aan het begin van de verandering. Aan het papier ( lees wet- en regelgeving) is het toevertrouwd. Nu komt de weerbarstige praktijk. Bij dat traject zal ik zeker gebruik maken van het Vooruitvinderskompas.”
Huib van Olden
Wethouder Werk en Inkomen ‘s-Hertogenbosch

“De auteurs van het Vooruitvinderskompas zetten met deze publicatie een heldere koers uit om met vertrouwen een onbekende weg te gaan door ons mee te nemen naar het waarom van onze organisaties. Navigeren naar nieuwe waarden of naar andere manieren van organiseren wordt een stuk interessanter met dit kompas in handen.
Petra van Loon
Programmaleider Vereniging NOV

 • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer