Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Dagbesteding Sociaal Domein

Nieuwe wegen van dagbesteding

 

Zet dertig mensen in een zaaltje om na te denken over het thema ‘dagbesteding in het sociaal domein’ en je krijgt geheid een boeiende discussie. Zeker als de deelnemers keurig gemixt zijn over gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsinstellingen. Ikzelf hoorde bij de paar deelnemers die zo’n bijeenkomst bezoeken om nieuwe kennis en kennissen op te doen.

Sjoelen en klaverjassen

Ja, het komt nog steeds voor dat een groepje oudere buurtbewoners ten laste van het gemeentelijke welzijnsbudget elke dinsdagmiddag sjoelen of klaverjassen. En ja, in veel gemeenten zijn welzijnsactiviteiten nog altijd aanbodgestuurd. Maar de oude modellen, gebaseerd op vaste subsidies en gestuurd door verouderd beleid, werken niet meer. Mensen willen zelf bepalen hoe, wanneer en waar ze hun tijd invullen. Ze zitten niet te wachten op een professional die een probleem in een beleidsnotitie heeft benoemd en dat vervolgens gaat oplossen. Wat wil iemand, waar is behoefte aan en welke partijen kunnen hier een bijdrage aan leveren? Hoe kun je nieuwe combinaties maken van middelen, tijdstippen en locaties? Dát zijn de nieuwe vragen.

Een interculturele maaltijd?

Zoals altijd tijdens een workshop van vakgenoten is de casuïstiek een dankbare kapstok om vragen én oplossingen te oogsten. Een beleidsmedewerker van een middelgrote gemeente vertelt dat ze moeite heeft om deelnemers te werven voor een interculturele maaltijd. Ook vraagt ze zich af hoe ze het aanbod zó kan organiseren dat het voor Turkse én Marokkaanse deelnemers interessant is. Waarop iemand anders doodnuchter opmerkt: wiens idee is het eigenlijk om verschillende groepen deelnemers te mixen. ‘Wie heeft dit eigenlijk bedacht?’

Speeddate voor ouderen

Nog een aardige casus: een gemeente buigt zich over de vraag hoe de eenzaamheid van vooral oudere alleenstaande mensen kan worden doorbroken. Als je nu eens een speeddate voor ouderen organiseert in plaats van het zoveelste activiteitenprogramma? Om na het onverwachte succes van het speeddaten vast te stellen dat het aanbod van professionele relatiebemiddeling weleens de betere oplossing kan zijn voor eenzame ouderen.

Uiteindelijk is het allemaal marketing’

De boodschap: je moet vaste kaders doorbreken, loskomen van de geijkte patronen en vooral goed luisteren naar de werkelijke wensen en behoeften. ‘Ja mensen, uiteindelijk is het allemaal pure marketing’, zo luidde een tussen-conclusie van de workshopleider. Maar toen waren we al anderhalf uur verder en niemand schrok toen meer van deze term.

Participatie

Om de titel van de workshop (‘dagbesteding in het sociaal domein’) recht te doen ging het natuurlijk ook over de vraag hoe arbeidsmatige dagbesteding zich verhoudt tot participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die kruipen op steeds meer plaatsen dichter naar elkaar toe, waarbij de klassieke dagbesteding afneemt en een toenemend aantal private partijen actief zijn. Voorbeelden van creatieve oplossingen genoeg. Maar evenzoveel voorbeelden van plaatsen waar het moeizaam van de grond komt.

Een eenduidige oplossing is er niet. Deze workshop opende voor veel deelnemers echter wel de ogen dat de beleidsruimte van een gemeente in de praktijk veel groter is dan gedacht. Het helpt daarbij als je niet alles en iedereen vast pint op het realiseren van vooraf vastgestelde doelen. Maar dat vraagt wel geduld. En samenwerking met andere partijen. Rondom de vraag: wat is er nodig en waar is behoefte aan en welke partijen kunnen daar een bijdrage aan leveren.

Vragen of reacties? Meer weten over dit onderwerp? Mail me dan.

Tom de Haas

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer