Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Nr 1 Uitdaging voor leidinggevenden in maatschappelijke organisaties

Als leidinggevende van een maatschappelijke organisatie sta je voor de uitdaging om leiding te geven aan de grote veranderingen die op je af komen. Juist jij zult – samen met anderen – nieuwe antwoorden moeten vinden voor je organisatie, afdeling en teams. Denk aan vragen als: hoe ziet onze welzijnsorganisatie er straks uit als een groot deel van onze medewerkers in sociale wijkteams werkt? Of hoe ziet onze Sociale Werkvoorziening er uit als we er steeds meer naar streven dat onze medewerkers passend werk krijgen buiten onze instelling? 
Het vinden van (fundamenteel) nieuwe wegen en nieuwe perspectieven vraagt om echt nieuw leiderschap van je. En is de nummer 1 uitdaging.

Meer over dit nieuwe leiderschap lees je in ons boek ‘Het Vooruitvinderskompas’. Daarin werken wij met het archetype van de Held, zoals onderzocht door Joseph Campbell. Misschien ken je het? Het is veruit de oud­ste metafoor van leiderschap die we kennen. En een inspirerende beschrijving van wat persoonlijk leiderschap inhoudt.

Joseph Campbell bracht in zijn boek De held met de duizend gezichten de essentie van de metafoor van de held terug in een aantal archetypische fasen die je kunt toepassen op leiderschap. Je herkent ze vast wel:

  • De oproep: wat is de oproep? En gaat de held in op de oproep die hij krijgt?
  • De helpers: de held kent interne en externe helpers op zijn tocht.
  • De drempel over: de held gaat de drempel over als voldoende moed is verzameld.
  • De beproevingen: de held vindt beproevingen op zijn pad.
  • De schat: de held vindt en steelt de schat.
  • Dood en wederopstanding: de held krijgt een laatste beproeving en transformeert.
  • De terugkeer: de held keert met de schat terug in de realiteit.
  • De realiteit: de held leert de schat toe te passen in de realiteit.

Meer lezen en weten? Kijk dan naar het boek Het Vooruitvinderskompas.

123

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer