Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Beschut Werk – Maatschappelijke kosten-baten analyse

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015 bestaat het participatie-instrument “Beschut Werk”. Beschut werk is bedoeld voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben maar zoveel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben, dat het niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Het Rijk stelt in het participatiebudget de middelen beschikbaar aan de gemeente voor de nieuwe beschutte werkplekken.

Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt dat beschut werk belangrijke financiële en immateriële baten oplevert. De effecten verschillen wel sterk van persoon tot persoon. De effecten zijn het duidelijkst in de vergelijking tussen beschut werk en een uitkering (niet werken).

Eindrapportage Beschut Werk – Kosten & Baten downloaden

Ik wil graag de waarde van dit rapport ondersteunen door er op deze manier op mijn website aandacht op te vestigen. Dus wil je er meer over weten en lezen? Dan kun je hier de eindrapportage ‘Maatschappelijke kosten-batenanalyse Beschut Werk’ downloaden.

 

 

De eindrapportage is een uitgave van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid, een initiatief van Cedris en SBCM.

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer