Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

Tom de Haas

Als senior adviseur realiseren wij samen met u organsatieontwikkeling zoals een nieuwe strategie en bijpassend beleid mét besturingsvormen als antwoord op alle ontwikkelingen.

Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein

Als senior adviseur lokaal publiek domein realiseer ik samen met jou organisatieontwikkeling zoals een nieuwe strategie en bijpassend beleid mét besturingsvormen als antwoord op hedendaagse ontwikkelingen.

Vraagstukken Lokaal Publiek Domein

Als senior adviseur adviseer ik je bij de volgende vraagstukken:

 • Strategie- en beleidsontwikkeling;
 • Besturingsvragen en integraal management;
 • Structuurvraagstukken zoals processen en organisatiemanagement;
 • Ketenvorming en samenwerkingsvraagstukken;
 • Marketing-toepassingen in het publieke domein.

Innovator, strateeg, spreker, schrijver of docent

Door onze brede ervaring als adviseur publiek domein leveren wij ook inhoudelijk een bijdrage als:

 •  Innovator of strateeg;
 • Sprekerdagvoorzitter of discussieleider bijvoorbeeld bij workshops, informatiebijeenkomsten en congressen;
 •  Tom de Haas, als schrijver van diverse publicaties over actuele thema’s uit het publiek domein, arbeidsontwikkeling en de Participatiewet. En de boeken Het Vooruitvinderskompas voor leiders van maatschappelijke innovatie en All@Work over de praktische aanpak van De Participatiewet.
 • Ook is Tom de Haas in regelmatig hoofddocent.

Recentelijke opdrachten

 • Laborijn – Procesmanagement, strategiebepaling en implementatie van de Participatiewet in nieuwe uitvoeringsorganisatie voor De Participatiewet – 2015-2017
 • Breed welzijn ’s-Hertogenbosch – strategieadvies voor het realiseren van een gezamenlijke aanpak voor Breed welzijn; door Divers, Juvans en MEE – 2015-2018.
 • Gemeente Den Haag – Externe verkenner en aansluitend programma manager van de integratie van SZW Den Haag en de Haeghe Groep, het SW bedrijf van de gemeente Den Haag – 2017-2019 Gemeente Den Haag.
 • SBCM/Cedris – Onderzoeksopdrachten en diverse publicaties over praktijkleren, praktijkverklaringen en MBO opleidingen obv praktijkleren – 2017-2019.
 • Regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg – evaluatie beleid en stuurgroep – 2014-2017. Nieuw beleidsplan voor 2018-2021.
 • Cedris & SBCM – Ontwikkelen van 4 business cases en het implementatieplan voor de praktijkketen  VSO en praktijkonderwijs. Publicaties hierover zijn beschikbaar op de website van SBCM en op deze website.
 • SWB Hengelo – Update en doorontwikkeling methodiek van direct plaatsten en steunen (DPS). Plus een koppeling maken naar praktijkleren en werken met praktijkverklaringen in 2e kwartaal 2019 – 2019.
 • Berghauser-Pont academie – Workshops over dagbesteding in het sociaal domein – 2019.
 • WMO – Samen met een gemeente en opdrachtgevers in de WMO ontwikkelen van een nieuwe manier van contacteren in 2019 -2019.

Verdere informatie

Op deze website kunt u verder informatie vinden over ons Werkmodel, onze Missie & Visie en kunt u praktische publicaties lezen en downloaden.

Wij adviseren u graag over uw vraagstukken. Neem vrijblijvend met ons contact op als u meer informatie wilt of nog vragen heeft via info@tomdehaas-consultancy.nl of belt u ons rechtstreeks op het mobile nummer: 06-22214474 (Tom de Haas).

 • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer