Tom de Haas - Senior Adviseur Lokaal Publiek Domein 06-22214474 Venkant 1-B, 5271 SP Sint Michielsgestel

3 Succesfactoren bij inzetten en samenstellen teams bij sociale innovatie

 

 

Veel organisaties werken al in teams. Niets nieuws onder de zon. Voor deze teams geldt dat zij  ook moeten meegroeien met alle uitdagingen en veranderingen van deze tijd. De kernvraag hierbij is: Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat teams zo flexibel zijn en tegelijkertijd blijven bijdragen aan alle vernieuwingen? Zoals aansluiten bij nieuwe waarden of bijdragen aan een nieuw businessmodel?

In het Vooruitvinderskompas onderkennen wij drie succesfactoren voor teams in ontwikkeling. Hieronder zie je welke:

  1. Verantwoordelijkheid op de werkvloer
    Kernthema hierbij is dat de ruimte die een team krijgt om de team opdracht met succes uit te voeren moet aansluiten bij de competentie en regelkracht van het team. In de beoogde situatie kan het team zelf beslissingen nemen en direct inspelen op wat de situatie vraagt. Dit vereist dat de verantwoordelijkheid op de werkvloer worden belegd. Dit past tevens goed bij nieuwe waarden als vertrouwen en doe-het-zelf-samen. En bij bewegingen als zelfsturende, autonome, resultaatverantwoordelijke en zelfsturende teams.
  2. Taakvolwassen medewerkers
    De taakvolwassenheid van het team is cruciaal voor succes. Benodigde kerncompetenties van het team en de teamleden zijn hierbij: vraaggericht, aanspreekbaar, reflectief, over de eigen taak heen kunnen kijken, flexibel en gericht op samenwerking. Een houding van autoriteit is hierbij niet meer functioneel; het gaat om de fysiotherapeut die samenwerkt met zijn cliënt voor het beste resultaat en de docent die actieve samenwerking met collega’s opzoekt om leerlingen het beste te kunnen bieden.
  3. Organiseren in tijdelijke verbanden; keep changing a winning team!
    Waarom? Teams worden bij voorkeur georganiseerd rondom een specifieke vraag. Bij het beantwoorden van die vraag is het essentieel dat oplossingen in samenhang worden bezien, en niet alleen vanuit het ‘eigen stuk’. Vanuit deze aanpak vormen we telkens nieuwe, tijdelijke verbanden rondom een gemeenschappelijke bron of ‘bedoeling’. Het snel kunnen schakelen binnen organisaties is hierbij belangrijk. Denk aan: hoe vind je elkaar, hoe leer je van elkaar en hoe bouw je op elkaar?

Doorpraten?
Wil je doorpraten over bovenstaande of andere onderwerpen die te maken hebben met sociale innovatie? Bel of mail me dan. Ik ga graag het gesprek met je aan.

Wil je meer lezen?
Kijk dan eens naar het boek Het Vooruitvinderskompas. Dit blog is geïnspireerd op de inhoud van dit boek.

Het Vooruitvinderskompas

  • Projecten 2019 Praktijkleren, Direct plaatsen en steunen DPS, All@Work & Het Vooruitvinderskompas. Lees meer